เครื่องอัลตราซาวน์ Ultrasound

   จำหน่ายเครื่องอัลตร้าซาวด์,อัลตร้าซาวด์ขายส่ง


·  อัลตราซาวด์ คือ คลื่นเสียงความถี่สูง ที่เกินกว่าหูมนุษย์จะรับได้
คลื่นความถี่สูงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ได้แก่ เสียงจากค้างคาว แมลง ซึ่งมีอวัยวะที่สามารถส่ง (Transmit) และรับ (Recieve) คลื่นเสียงนี้ได้ จะมีความถี่ประมาณ 120 kHz

·  ส่วนคลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้น อาศัยหลัการ Piezoelectirc effect ที่เกิดขึ้นในผลึกและให้ออกมาเป็น Ultrasound ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการแพทย์ ผลึกที่พบในธรรมชาติได้แก่ Quartz ส่วนผลึกสังเคราะห์ ได้แก่ Barium titanate และ Lead irconate titanate ผลึกเหล่านี้จะบรรจอยู่ในหัวตรวจ (Transducer or Probe)

·  คุณสมบัติของ Pizoelectic effect ของผลึก คือ เมื่อให้การเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้า (Conversion of electricity) ผ่านเข้าสู่ผลึก ทำให้โมเลกุลผ่านในผลึก เกิดการสั่นสะเทือน (Mechanical vibrations) แล้วปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง ออกมาสู่ภายนอก และในทางกลับกัน เมื่อคลื่นเสียงกระทบผลึกนี้ ทำให้โมเลกุลภายในเกิดการสั่นสะเทือน แล้วเปลี่ยน ออกมา เป็นการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าได้
หลักการ
หลักการของอุลตราซาวด์ก็คือ เมื่อให้ประจุไฟฟ้าเป็นระยะ ติดๆกัน ไปยังผลึกที่มีคุณสมบัติ Piezoelectric effect จะ ทำให้ได้อุลตราซาวด์ออกมา เป็นช่วงๆ (ultrasonic pulses) เข้าสู่ส่วนที่เรานำสัมผัส เมื่อพบรอยต่อของตัวกลาง (Interface) 2 ชนิด ทำให้เกิดการสะท้อน (Reflection) และการหักเห ตลอดแนวทางที่เสียงเดินผ่าน ในตัวกลางต่างชนิดกัน การเกิด การสะท้อนกลับมาสู่หัวตรวจ จะเกิดในเปอร์เซนต์และองศาที่แตกต่างกัน ฉนั้นภาพที่ได้จึงปรากฎบนจอภาพให้เห็น ความแตกต่างของเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นตัวกลางที่เสียงเดินผ่าน จึงทำให้บอกความผิดปกติ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคได้

 • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วย "คลื่นเสียงความถี่สูง" หรือ "อุลตราซาวด์" (Ultrasound) เป็นการตรวจ อีกวิธีหนึ่ง จากหลายๆ วิธี เพื่อให้การวินิจฉัยโรค เป็นไปได้ถูกต้อง และแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งการตรวจด้วยเอ็กซเรย์ ก็เป็นวิธีหนึ่ง เช่นกัน การตรวจเริ่มจาก การปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง (ในทางวินิจฉัยโรคใช้ ความถี่ 2-7.5 MHz) จากหัวตรวจ (Probe) ผ่านลงสู่ผิวหนัง เข้าไปยังอวัยวะภายใน เมื่อเสียงกระทบรอยต่อ (Interface) ของเนื้อเยื่อ 2 ชนิด จะให้การสะท้อน (Reflection) และการหักเห (Refraction) ควบคู่กันไป เช่นนี้ทุกครั้ง เสียงที่สะท้อน กลับมายัง Probe ทุกครั้ง จะถูกแปรผล ให้ปรากฎเป็นภาพ แสดงบนจอ CRT (Cathode Ray Tube) ตามเวลาที่กลับมา จึงเห็นเป็นความลึกต่างๆ กันในทันที

ประวัติโดยย่อของ Ultrasound

 • การตรวจด้วยอุลตราซาวด์ เป็นที่ยอมรับ ของแพทย์ทุกสาขา เครื่องอุลตราซาวด์ มีใช้กันแพร่หลาย เกือบทุกโรงพยาบาล หลายโรงพยาบาล มีมากกว่า 1 เครื่อง ทั้งนี้ เพราะราคาไม่แพงนัก เมื่อเทียบกับ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่อง MRI และ เครื่องอุลตราซาวด์ ยังมีให้เลือก ตั้งแต่เครื่องเล็ก ซึ่ง สามารถหิ้วไปตามตึกผู้ป่วยได้ (Mobile) จนถึง เครื่องใหญ่ที่มีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อการใช้งาน ได้หลายแบบ และ มีหน่วยความจำมากขึ้น ซึ่งราคา ก็จะต่างกันไปด้วย ตั้งแต่ 3 แสนบาท จนถึง หลายล้านบาท

ข้อได้เปรียบของการตรวจด้วยอุลตราซาวด์

อุลตราซาวด์ เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในด้านการแพทย์ ทั่งทาง Surgery, Therapy และ Diagnosis โดยเฉพะทาง Diagnosis นั้นเป็นที่นิยมทั่วไปทั้งนี้เพราะ

1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากรังสี จึงปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กและหญิงมีครรภ์ รวมทั้ง ผู้ควบคุมเครื่องอุลตราซาวด์ด้วย ฉะนั้นการตรวจจึงทำได้บ่อยครั้ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง ของโรคเป็นระยะๆ หรือ ภายหลังการผ่าตัด แม้กระทั่ง ติดตามการเจริญเติบโต ของทารกในครรภ์

2.การตรวจทำได้ง่าย สะดวย และรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการเตรียม ผู้ป่วยจึงไม่มีปัญหาต้องดมยา หรือ Sedate ในเด็ก หรือ ผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ การตรวจใช้เวลาสั้น ๆ โดยตรวจอย่างละเอียด ใช้เวลาไม่ถึงกี่ครึ่งชั่วโมง ฉะนั้น จึงสามารถตรวจผู้ป่วยได้จำนวนมากในแต่ละวัน

3.ไม่ก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนไม่เกิดบาดแผลหรือการเจ็บปวดทรมานทั้งนี้เพราะการตรวจ ด้วยอุลตราซาวด์ ไม่จำเป็นต้องฉีดสารใด ๆ เข้าร่างกาย เพื่อช่วยในการตรวจ

4.ตรวจได้เกือบทุกอวัยวะในร่างกาย ที่เป็นเนื้อเยื่อ (Soft timssue) และ ตรวจได้ทุกระนาบ ได้แก่ Transverse, Longitudinal, oblique แม้ผู้ป่วยจะอยู่ใน position ใด เช่น Supine, Prone, Upright, Decubitus. สามารถทำการตรวจได้ ในบางครั้งการตรวจอาจจำเป็นต้องเปลี่ยน position ของผู้ป่วยบ้าง ก็ทำแต่เพียง เล็กน้อยไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ป่วยเลย

5.ภาพอุตราซาวด์ แสดงเนื้อเยื่อชนิดต่าง ให้เห็นรายละเอียดภายในเนื้อเยื่อ และ ขอบเขตที่แยก จากกันชัดเจน


ข้อบ่งชี้ในการตรวจ

โดยทั่วไปการ Request ผู้ป่วยมาตรวจด้วยอุลตราซาวด์นั้นเพื่อ
1. ดูความผิดปกติทั่ว ๆ ไป
2. เพื่อ comfirm กับการตรวจทาง clinical ว่าพบ Mass
3. Mass ที่พบเป็นส่วนของอวัยวะใด หรือ ติดต่อกับอวัยวะใดบ้าง
4. เพื่อดู Mass ที่พบว่าเป็น Mass ประเภทใด ได้แก่

  • Cyst
  • Solid tumour
  • Abscess
  • Compound mass

5. ติดตาม Known case เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและ Evaluate ขนาด
6. เพื่อเป็น quide .odki Aspiration Procedure
7. เพื่อดูเพศของทารกในครรภ์
คำแนะนำในการเตรียมตรวจ Ultrasound

 

การตรวจช่องท้องส่วนต้น
- งดน้ำและอาหาร (N.P.O. = Nothing Per Oral) อย่างน้อย 6-12 ชม.ก่อนการตรวจ สำหรับเด็กเล็ก ให้งดนม เพียง 4 ชม. เหตุที่ต้องงด น้ำด้วยก็ถ้า ไม่มีอะไร ถูกลงกลืนสู่ หลอดอาหารแล้ว โอกาสที่อากาศ จะผ่านสู่กระเพาะอาหาร ก็น้อยด้วย ซึ่งอากาศมี อิทธผลต่อภาพ อุลตร้าซาวด์ด้วย ไม่ว่า จะมีจะมีอากาศ อยู่ในส่วนใดของ Gastro-intestinal tract ก็ตาม ก็จะทำให้ขาดข้อมูลที่ต้องการ บนภาพได้ และใน กรณีที ผู้ป่วยมี ฺBowel gas มาก วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ให้รอ ไปก่อน 2-3 ส่วนการงดอาหารนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาพ ลวงจากอาหารที่ทาน ทั้งอาหารที่มัน ยังทำให้ Gall bladder บีบตัวจน การตรวจ Gall bladder ทำได้ยาก 
การตรวจช่องท้องส่วนล่าง
-ไม่ต้องงดอาหาร เพียงก่อนตรวจให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะเต็ม

 ที่มา http://www.angelfire.com 


 • dus3.png
  ลักษณะเด่น · 10 '' จอแสดงผลความละเอียดสูงที่ไม่ได้กรอง · เชื่อมต่อตัวแปลงสัญญาณหนึ่งเป็นมาตรฐาน · 80 ตัวแปลงสัญญาณองค์ประกอบ · 204 เฟรมหน่วยความจำห่วงภาพยนตร์ · 128 เฟรมใน...

 • เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 602,232
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มือถือ 093-4477-994, หรือ 02-0005672 Line @mediscihc หรือ @msc2008