เครื่องกระตุกหัวใจ AED

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(DEFIBRILLATOR) และ ชนิดอัตโนมัติ ( automated external defibrillator, AED) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตชนิด(ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว) และเวนทริคูลาร์แทคีคาร์เดีย (ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ) ได้โดยอัตโนมัติ[1] และสามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง

AED ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย คนทั่วไปสามารถใช้ได้ มีการสอนวิธีใช้ AED ในชั้นเรียนอบรมการกู้ชีพเบื้องต้นทั่วไป

ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจในปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลายชนิดแต่ที่รับความนิยม เช่น CU-ER5 ก็ถือได้ว่ามีความนิยมพอสมควร


ชื่อผู้ตอบ:

กรุณากรอกข้อความ...
  • Du

    Sďhhhjjj

  • p_1535974.jpg
    คุณลักษณะทั่วไป 1.ตัวเครื่องประกอบด้วยภาคการทำงาน ภาคกระตุกหัวใจ(Manual Defib)ภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG)ภาคกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบภายนอก(External Pacemaker)ภาควัดความอิ่มตัวของออก...

  • 1424769450ipadsp1.jpg

  • AED.jpg
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 602,230
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มือถือ 093-4477-994, หรือ 02-0005672 Line @mediscihc หรือ @msc2008