AED

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(DEFIBRILLATOR) และ ชนิดอัตโนมัติ ( automated external defibrillator, AED) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตชนิด(ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว) และเวนทริคูลาร์แทคีคาร์เดีย (ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ) ได้โดยอัตโนมัติ[1] และสามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง

AED ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย คนทั่วไปสามารถใช้ได้ มีการสอนวิธีใช้ AED ในชั้นเรียนอบรมการกู้ชีพเบื้องต้นทั่วไป

ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจในปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลายชนิดแต่ที่รับความนิยม เช่น CU-ER5 ก็ถือได้ว่ามีความนิยมพอสมควร


ชื่อผู้ตอบ:

กรุณากรอกข้อความ...
  • Du

    Sďhhhjjj

  • 1424769450ipadsp1.jpg
    เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) i-PAD CU-SP1 ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมคำแนะนำขั้...

  • AED.jpg
    เครื่องกระตุกหัวใจ IPAD NF 1200 1. ความต้องการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัว...
Visitors: 633,105
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มือถือ 093-4477-994, หรือ 02-0005672 Line @mediscihc หรือ @msc2008