surtron 120

เครื่องจี้ห้ามเลือด surtron 120

 - เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการตัดและจี้ (Blend) 90 วัตต์ ที่ความต้านทาน 200 โอห์ม

-เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการตัดและจี้แบบ Force Coag 80 วัตต์ ที่ความต้านทาน 150 โอห์ม
-เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการตัดและจี้แบบ Soft Coag 60 วัตต์ ที่ความต้านทาน 100 โอห์ม
-เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการตัดและจี้แบบ Bipolar Coag 40 วัตต์ ที่ความต้านทาน 100 โอห์ม
-ความถี่ในการทำงาน 600 KHz
-สามารถปรับความดังของเสียงในการใช้งานได้
-มีระบบการตรวจสอบตัวเครื่องเมื่อเปิดเครื่องใช้งานทุกครั้งแบบ  อัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง

เครื่องจี้มีจะมีสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องเกิดความผิดปกต

-มีสัญญาณการใช้งานเป็นเสียงสำหรับการจี้และตัด

-มีระบบทดสอบหาสาเหตุ เมื่อมีปัญหาขัดข้องขณะใช้เครื่อง โดยมีรหัส (Error Code) แสดงสาเหตุความขัดข้อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

-สามารถเลือกการบังคับการใช้พลังงานในการจี้ตัดด้วยเท้า (Foot Switch) หรือจี้ตัดด้วยมือ (Hand Switch) ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา kedsanee@mediscihc.com โทร 0934477994

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 602,232
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มือถือ 093-4477-994, หรือ 02-0005672 Line @mediscihc หรือ @msc2008