surtron 50D

เครื่องจี้ห้ามเลือด surtron 50D

- เป็นเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า แสดงกำลังไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวเลขดิจิตอลที่จอเครื่องในขณะใช้งานมีสัญญาณไฟ และเสียงเตือนให้ทราบว่าเครื่องกำลังจี้ห้ามเลือดอยู่หรือตัดเนื้อเยื่อ

 เครื่องทำงานแบบโมโนโพล่า

 เครื่องสามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 115 ถึง 230 โวลต์ / 50 ถึง 60 เฮริตซ์

- น้ำหนักของตัวเครื่องประมาณ 2.5 กิโลกรัม

- ตัวเครื่องมีขนาด 190 (ก) x 220 (ย) x 90 (ส) มิลลิเมตร

- ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ICE 60601 – 1, EN 60601 - 1 - 2, EN 60602 – 2, Electrical Class : I CF, MDD 93/42/EC Class : II b

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

 เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการตัด (Cut) 50 วัตต์ ที่ความต้านทาน 400 โอห์ม

 เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการตัดและจี้ แบบที่ 1 (CUT/COAG 1) 45  วัตต์ ที่ความต้านทาน 400 โอห์ม

 เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการตัดและจี้แบบที่ 2 (CUT/COAG 2) 40 วัตต์ ที่ความต้านทาน 400 โอห์ม

 เครื่องให้กำลังไฟสูงสุดในการจี้แบบ Coag 40 วัตต์ ที่ความต้านทาน 400 โอห์ม

 ความถี่ในการทำงาน 600 KHz

 สามารถปรับความดังของเสียงในการใช้งานได้

-  มีระบบการตรวจสอบตัวเครื่องเมื่อเปิดเครื่องใช้งานทุกครั้งแบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง

-  เครื่องจี้มีจะมีสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องเกิดความผิดปกติ

-  มีสัญญาณการใช้งานเป็นเสียงสำหรับการจี้และตัด

-  มีระบบทดสอบหาสาเหตุ เมื่อมีปัญหาขัดข้องขณะใช้เครื่อง โดยมีรหัส (Error Code) แสดงสาเหตุความขัดข้อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

-  สามารถเลือกการบังคับการใช้พลังงานในการจี้ตัดด้วยเท้า (Foot Switch)

รายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคาได้ที่ kedsanee@mediscihc.com หรือ 0934477994

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 611,661
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มือถือ 093-4477-994, หรือ 02-0005672 Line @mediscihc หรือ @msc2008